Ing. Pavel Stupka - MODOS - moderní osvětlování


www.modos.cz

Charakteristika

Plzeňská firma MODOS - moderní osvětlování již od roku 1992 přináší svým zákazníkům dobré světlo.

Nabízíme širokou škálu služeb v oboru osvětlení, počínaje odbornými návrhy, přes odborné posudky až po konzultační činnost. Vše podle platných technických norem a v souladu s legislativou.

Schéma 1
Výpočet denního osvětlení
Denní světlo je pro člověka nenahraditelné.

Služby

Světelně technické návrhy (plnění platných norem a hygienických předpisů)

Výpočty umělého osvětlení (vnitřní prostory, provozovny, venkovní nasvětlení architektur)

Návrhy umělého i sdruženého osvětlení (studie, posouzení)

Výpočty denního osvětlení (studie, posouzení, zastínění staveb, místností, pozemků - stromy, budovy, ...)

Návrh velikosti osvětlovacích otvorů (oken, světlíků) z hlediska denního i sdruženého osvětlení

Výpočty oslunění a proslunění (studie, posouzení, zastínění staveb, místností, pozemků - stromy, budovy, ...)

Odborné posudky osvětlení (porovnání variant, formulování zadání pro výběrová řízení)

Optimalizace osvětlovacích soustav (ekonomické rozbory, hospodárnost)

Poradenská a konzultační činnost v oboru osvětlení

Přednášková činnost v oboru osvětlení

Schéma 2
Výpočet umělého osvětlení
Abychom dobře viděli i po soumraku.

Kontakt

MODOS - moderní osvětlování
Ing. Pavel Stupka
U Školky 10
326 00 Plzeň

tel.: 603 424 446

e-mail: stupka@modos.cz

Schéma 3
Výpočet oslunění a proslunění
Umožněme přístup slunečnímu světlu.
Copyright © 2010 Ing. Pavel Stupka - MODOS - moderní osvětlování